Vývojáři z NetDirectu opět pokořili zkoušky od Microsoftu

Všichni členové vývojového týmu společnosti NetDirect s.r.o. úspěšně složili další důležité Microsoft zkoušky. Klienti NetDirectu tak mají jistotu, že svou důvěru vložili do rukou těch nejlepších odborníků na trhu!

Úspěšně absolvované zkoušky:

  • 70-515 (TS: Web Applications Development with Microsoft .NET Framework 4) – 4 osoby
  • 70-519 (Pro: Designing and Developing Web Applications Using Microsoft .NET Framework 4) – 4 osoby
  • 70-513 (TS: Windows Communication Foundation Development with Microsoft .NET Framework 4) – 4 osoby
  • 70-516 (TS: Accessing Data with Microsoft .NET Framework 4) – 4 osoby

 

  • Čtyři zaměstnanci tedy úspěšně obdrželi titul MCPD Web Developer 4 (Microsoft Certified Professional Developer)

Všem certifikovaným gratulujeme a přejeme další pracovní úspěchy!

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců NetDirect s.r.o. s cílem posílení jejich hodnoty pro společnost a zvýšení konkurenceschopnosti firmy.


Některá tato školení byla realizována v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost projekt financovaný z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR na školení zaměstnanců s názvem „Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců NetDirect s.r.o. s cílem posílení jejich hodnoty pro společnost a zvýšení konkurenceschopnosti firmy."