V roce 2009 jsme dosáhli obratu 61 mil. Kč

Naše společnost může již nyní představit předběžné výsledky za hospodářský rok 2009, který nám skončil 31. března 2010. Účetní závěrka bude sice definitivně zpracována ke třicátému červnu, nicméně předběžné výsledky vycházející z reportingu dle mezinárodních účetních standardů (IFRS) ukazují, že obrat převýšil 61 mil Kč a dokázali jsme udržet růst stejně jako v minulých letech.

Vývoj obratů společnosti NetDirect v letech 2006 až 2009 dle mezinárodního standardu IFRS.
Vývoj obratů společnosti NetDirect v letech 2006 až 2009 dle mezinárodního standardu (IFRS).

Děkujeme především vám

Děkujeme všem našim zákazníkům, kteří využívají internetové obchody nebo webové stránky z naší produkce, za zachování věrnosti naší firmě i ve ztížených ekonomických podmínkách, které v loňském roce 2009 všeobecně panovaly. Věříme, že vnímáte naši snahu o poskytování stále kvalitnějších aplikací i služeb a můžeme vás ujistit, že v této snaze nepolevíme, protože jedině spokojení zákazníci umožní náš růst i v dalších letech.