Realizujeme vzdělávací projekt pro naše zaměstnance

Společnost Allegro Group CZ zahájila 1. 6. 2013 realizaci vzdělávacího projektu registr. č. CZ.1.04/1.1.02/94.00895 s názvem Rozvoj systému podnikového vzdělávání zaměstnanců firmy Allegro Group CZ, s.r.o.

 

 

Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti pomocí zvyšování odborných znalostí zaměstnanců společnosti Allegro Group CZ, s.r.o., a to v provozovnách NetDirect v Ostravě a Aukro ve Zlíně.

V plánu je do projektu zapojit 90 zaměstnanců Allegro Group CZ, s.r.o., kteří absolvují 129 kurzů v následujících vzdělávacích aktivitách - odborné vzdělávání, jazykové a odborné vzdělávání, měkké dovednosti, rovné příležitosti žen a mužů. Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.