PŘÍPADOVÁ STUDIE: Společnost PEMIC BOOKS a.s. akceleruje byznys díky využití MS SQL 2008 R2 a e-shop aplikacím vystavěným na .NET Frameworku verze 4

Situace

Společnost PEMIC BOOKS a.s. patří k nejvýznamnějším knižním distributorům na českém a slovenském trhu. Dodává zboží svým obchodním partnerům a poskytuje jim možnost objednávání prostřednictvím webového B2B systému. Společnost je výrazně orientována na zefektivňování a zpružňování procesů, k čemuž v maximální míře využívá ICT technologií.
Významnou přidanou hodnotou pro odběratele společnosti je vedle vysoce kvalitní logistiky také rozvoj a údržba datového obsahu poměrně velkého portfolia aktuálních knižních titulů (85 000). Tato data byla partnerům poskytována v off-line režimu pro jejich prodejní systémy ve formátu XML. Díky off-line distribuci však nebyla poskytovaná data v každém okamžiku aktuální a nemohla reflektovat měnící se stavy, ke kterým v tak širokém portfoliu produktů dochází téměř každou minutu. Společnost hledala cestu, jak se s distribucí produktových informací směrem k partnerům lépe vyrovnat.


Další oblastí, kterou společnost PEMIC BOOKS a.s. chtěla intenzivněji řešit, byla podpora růstu prodejů partnerů (kamenných knihkupců) na internetu, tak aby jeho potenciálu bylo v maximální míře využíváno a knihkupci mohli reagovat na pokles prodejů v kamenných prodejnách.

Obchodní cíle

K hlavním cílům patřila dokonalejší distribuce dat směrem k prodejním systémům odběratelů, podpora růstu obratů partnerů s již existujícími e-shopy, jakož i podpora knihkupců, kteří by o zřízení e-shopů vedle svých kamenných prodejen mohli uvažovat.


Hmatatelnými cíli pak mělo být zvýšení celkového obratu společnosti PEMIC BOOKS a.s., prostřednictvím zvýšení obratů jednotlivých knihkupců a tím i předpokládané posílení jejich loajality vůči svému distributorovi.

Řešení

Společnost NetDirect s.r.o. klientovi navrhla efektivní řešení jak se s danými potřebami vyrovnat s využitím stávajících aplikací (ERP a B2B systém) a vytvořením nových SW celků (Datová centrála, e-shopy běžící na systému FastCentrik poskytované knihkupcům a Webové servisy), které na tyto systémy navážou a plně rozvinou využití potenciálu internetového trhu jednotlivými knihkupci.


Vznikl unikátní projekt, který knihkupcům umožnil získat all-in-one řešení, tedy e-shop, aktualizovaná data a logistiku, včetně softwarové podpory pro efektivní výměnu dat mezi jednotlivými systémy. Knihkupci tak mohli v rekordně krátké době otevírat vlastní e-shopy s obrovskou a vždy aktuální informační hodnotou ve formě desítek tisíc produktů a s aktuálními informacemi týkajícími se skladových zásob (např. www.knihcentrum.cz). Knihkupci tak na klíč získali nejen software, ale i data v takovém rozsahu, že by si je valná většina z nich nemohla díky personálním nákladům vůbec dovolit udržovat, jelikož v nich denně dochází k 500 - 1 000 změnám (nové knižní tituly, stažené tituly, změny cen, popisů, obrázků apod.). Toto břemeno za ně přebírá distributor, pro kterého však údržba dat nepředstavuje další přídavné náklady, jelikož data musí z podstaty své činnosti udržovat. Projekt tak umožnil za necelé tři tisíce korun měsíčně obchodovat mnoha knihkupcům.


„NetDirect nám v rámci výběrového řízení na e-commerce řešení přednesl návrh obchodní koncepce, která nás zaujala. Porozuměli našemu byznysu a přinesli více, než jsme sami čekali. Ostatní nabízeli software, ale chyběla duše a pochopení potřeb zákazníka. NetDirect se tak jako jediný dostal za náš pomyslný firemní práh a své konkurenty poslal domů. Dnes po téměř dvouleté zkušenosti musím tento krok hodnotit jako šťastný, protože pro nás znamená smysluplné využívání technologií nikoli pro ně samotné, ale pro finanční přínosy a růst, které nám celé řešení a spolupráce s NetDirectem dává. Prostě proto jsou mými favority a stoprocentně věřím Microsoftím technologiím, protože vidím jak nám na nich vše a bez jakýchkoliv problémů funguje,“ řekl Petr Michálek, ředitel společnosti PEMIC BOOKS a.s.

Rozsah projektu

Cílem bylo využití existující infrastruktury klienta a její doplnění o následující SW elementy:

 1. a) E-shopy na platformě FastCentrik, rozšířené o speciální funkčnosti vhodné pro knihkupce (do vývoje).
 2. b) Datový konektor - plně automatizovaná mezivrstva pro obousměrný tok informací mezi e-shopy, ERP systémem a jeho B2B nadstavbou.
 3. c) Webové servisy pro komunikaci s dalšími externími systémy (sklady knihkupců) v on-line režimu.


Hlavní elementy projektu. Datová centrála vystavěná na MS SQL Serveru R2 a e-shopy vystavěné na .NET Framework 4
Hlavní elementy projektu. Datová centrála vystavěná na MS SQL Serveru R2 a e-shopy vystavěné na .NET Framework 4

Harmonogram projektu

 • Analýzy funkčnosti, technické a procesní analýzy, včetně připomínkování - 1,5 měsíce
 • Vývoj Datového konektoru - 2 měsíce
 • Vývoj Webových servisů, paralelně s Datovým konektorem - 1 měsíc
 • Specifické úpravy systému FastCentrik pro knižní branži, paralelně s Datovým konektorem – 1 měsíc
 • Testování, ladění - 1 měsíc
 • Testovací provoz - 1 měsíc
 • Od Kick-off meetingu byl projekt spuštěn do produkčního provozu po 6 měsících téměř v souladu s plánovaným harmonogramem

Přínosy

Výsledkem projektu jsou aplikace, které umožnily rychle a efektivně otevírat internetové obchody kamenným knihkupcům a zvyšovat jejich tržby (v únoru 2011 již více než 70 e-shopů). Každý z knihkupců si samozřejmě mohl otevřít svůj e-shop i dříve na jiných e-shop platformách, avšak téměř žádný z nich neměl personální zdroje na to, aby udržoval rozsáhlá data, týkající se 85 000 knižních titulů, ve kterých se každý den děje 500 - 1 000 změn. Nyní získali řešení na klíč, obsahující nejen e-shop, ale také neustále aktualizovaná data jejich dodavatele, včetně informací o skladových dostupnostech. Zároveň je jim umožněno vkládání a importování vlastních produktů, takže nemusejí být závislí pouze na produktovém portfoliu společnosti PEMIC BOOKS. Napojení každého z e-shopů na B2B systém dodavatele jim usnadňuje hromadné odesílání součtů (agregací) objednaných knižních titulů od svých zákazníků, takže i tvorba objednávky vůči dodavateli se pro ně stává trivialitou.


Distributor zvýšil loajalitu svých odběratelů tím, že jim do rukou vložil nástroj pro růst obratů, který jim žádný z konkurentů v současné době neposkytuje v obdobné kvalitě, rozsahu a ceně. Zvýšil své tržby, protože většina z objednaného zboží na e-shopech je jím knihkupcům dodávána. Tím, že došlo k sofistikovanému propojení jednotlivých e-shopů a B2B nadstavby ERP systému pro realizaci objednávek B2B partnerů, došlo na straně distributora k významným personálním úsporám, které souvisejí s naváděním a vyřizováním objednávek.


Zvýšení obratů distributora

 1. 1. Více než 70 knihkupců získalo nový prodejní kanál a zvýšilo tržby.
 2. 2. Převážná část těchto internetových tržeb je realizována u distributora.
 3. 3. Knihkupci logicky přesunuli velkou část objednávek pro své kamenné obchody na distributora, protože objednávky z obou sektorů vykrývají současně prostřednictvím jediného procesu.
 4. 4. Obrat společnosti PEMIC BOOKS v hospodářském roce 2010 byl dle metodik této společnosti a návaznosti na projekt zvýšen o 40 - 60 mil. Kč dohromady v ČR a na Slovensku, přičemž je nutno si uvědomit, že e-shopů je sice 70, ale zatím pouze cca 10 - 15 z nich má dostatečnou historii a zkušenosti s e-byznysem a většinu z uvedených tržeb realizují ti, kteří se projektu začali zúčastňovat mezi prvními. Věříme, že u dalších, kteří do projektu vstoupili později, se projeví podobné trendy.

Úspory na straně distributora

Zautomatizování procesu navádění objednávek od knihkupců, kteří začali hojně využívat možnosti odesílání agregací objednávek ze svých e-shopů do B2B systému distributora. Tyto odeslané sumarizace jednotlivých položek k objednání mohou ještě v B2B systému libovolně upravit, změnit počty kusů, přidat další položky, odstranit položky apod. Knihkupci tak běžně odeslání objednávek využívají nejen pro doobjednání položek, které potřebují pro vykrytí objednávek svých klientů z internetu, ale také pro vykrytí potřeb svých kamenných prodejen. Na straně distributora zde došlo k významným personálním úsporám, kdy jiné kanály objednávání byly z velké části nahrazeny kanálem novým. Celkově dochází k úspoře tří osob, které mohly být převedeny na tvořivější práci. Ročně tyto úspory činí 850 000 Kč v personálních nákladech.

Přehled řešení


Země: Česká republika a Slovensko
Odvětví: Prodej knižních titulů, knižní distribuce, B2B a B2C prodej knih

 

Zákazník

Společnost PEMIC BOOKS je jedním z největších distributorů na českém a slovenském knižním trhu. Firma využila potenciál internetu ke svému růstu a zvýšení loajality odběratelů.

Profil partnera

NetDirect patří k nejvýznamnějším dodavatelům e-commerce řešení pro B2C i B2B segmenty. E-shopy realizuje v nejen v České republice, ale také na Slovensku a v Polsku. Produkty a služby využívá více než 1 000 aktivních klientů.