Přenechte vymáhání pohledávek oborníkům

Zaútočte chytře na neplatiče s naší speciální nabídkou. Využijte zvýhodněných podmínek pro nabídku inkasa pohledávek od společnosti LogiCall.

LogiCall je mezinárodní společnost s aktivním působením na českém, slovenském a polském trhu. S podporou technického zázemí, moderně vybaveného call centra a manažera kvality, zajišťuje LogiCall profesionální úroveň operátorů a dlouholeté zkušenosti v oblasti vymáhání pohledávek.

.

"Neplatíte žádné poplatky, vaše vstupní náklady jsou nulové. V praxi to znamená, že pokud se nám nepodaří úspěšně vymoci pohledávku, neseme náklady v plné výši." (LogiCall)

Využijte zvýhodněnou nabídku pro váš e-shop

Speciálně pro klienty společnosti NetDirect, kteří provozují e-shop systémy ShopCentrikFastCentrik, jsme připravili zvýhodněné podmínky pro služby společnosti LogiCall. Pro bližší informace či pro objednání, kontaktujte prosím společnost LogiCall na telefonním čísle 554 689 111.

Řídíme se heslem: Když dva dělají totéž, není to totéž

LogiCall postupuje korektně, slušně a především systematicky. Operátoři jsou trénováni pro užívání empatické interpersonální komunikace.
Komunikace s dlužníky je zajištěna konkrétními operátory. Nedochází tak k anonymnímu přístupu, jak je u běžných call-center obvyklé, ale naopak „váš operátor“ s odstupem času získává větší přehled o problematice daného oboru.


Výsledkem je zvyšování efektivity práce za stejný časový úsek. To znamená, že díky LogiCall získáte vyšší úspěšnost telefonních hovorů. Souběžně s telefonní a písemnou komunikací jsou terénními pracovníky realizovány osobní návštěvy.

Certifikát LogiCall pro klienty NetDirect, který opravňuje klienty k využívání služeb LogiCall za zvýhodněných podmínek

Certifikát LogiCall pro klienty NetDirect, který opravňuje klienty k využívání služeb LogiCall za zvýhodněných podmínek

Cílem je vaše spokojenost

Odpovědnost při zpracovávání osobních dat dlužníků nebereme na lehkou váhu. Zaměstnanci jsou průběžně školení a vázání interními směrnicemi. Společnost LogiCall Česká republika, s.r.o. splňuje všechny předpoklady pro správu osobních údajů a pečlivě dbá na ochranu dat v informačních soustavách.

Know- how společnosti LogiCall

Na základě vypracovaných nezávislých právních a účetních analýz jsme nalezli řešení, jak minimalizovat náklady spojené se službami vymáhání pohledávek a přitom zachovat maximální efektivitu celého procesu. Princip spočívá v přenesení odpovědnosti za vznik pohledávky na dlužníka. Vaše náklady mohou tedy být až nulové.

Mezi spokojené klienty LogiCall se řadí například Telefónica O2 Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Wüstenrot a Avon Cosmetics s.r.o.