NetDirect úspěšně prošel certifikačním řízením ISO

NetDirect už více než 10 let dbá na kvalitu řízení dle norem integrovaného systému řízení ISO. Letos opět proběhl certifikační audit, kterým NetDirect prošel úspěšně.

Organizace, která usiluje o certifikát, si musí svými silami nebo s podporou poradenské firmy vybudovat systém managementu, který popisuje firemní procesy v odpovídající dokumentaci.

Naší každoroční snahou je průběžná a pravidelná aktualizace integrovaného systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009.

ISO certifikát NetDirectu

Po letošním úspěšném auditu jsme obdrželi tento certifikát:

Certifikáty ISO
Certifikát ISO

Osobou, která odpovídá za komunikaci s veřejností a zainteresovanými stranami v oblasti environmentální managementu je Ing. Dagmar Pavelková, Ph.D., Office Manager.