NetDirect se stal členem Asociace pro elektronickou komerci

NetDirect se v listopadu stal členem Asociace pro elektronickou komerci (APEK). Tato je sdružením více než 190-ti firem, podnikatelů a odborníků v oboru elektronického obchodu. Cílem Asociace je podporovat rozvoj elektronického obchodování v České republice.

Zaměření Asociace

Asociace se zaměřuje především na služby pro své členy:

  • Analýzy a studie o elektronickém obchodování
  • Workshopy, semináře, vzdělávání
  • Reprezentace členů vůči třetím stranám, zejména veřejným institucím, médiím
  • Vytváření a podpora etických principů podnikání
  • Konzultace a analýzy
  • Právní služby

Důvody našeho členství ve sdružení APEK

Dříve jsme ke sdružení APEK měli spíše neutrální vztah, našim klientům jsme členství ani nedoporučovali, ani nerozmlouvali, protože jsme byli přesvědčeni o tom, že členství v asociaci e-shopům nepomůže ani neuškodí.

V několika málo posledních letech jsme však k APEKu získávali pozitivnější vztah, protože se v něm mnoho věcí změnilo. Zásadní posun jsme zaznamenávali za působení předsedy asociace pana Josefa Suchánka v té době současně působícího na pozici ředitele společnosti InternetShops, a.s. (e-shop Vltava.cz), nyní ředitele české pobočky gigantické americké softwarové společnosti Ciber.

Letos bylo zvoleno předsednictvo nové a podle článku Nové vedení a projekty APEK - Asociace pro elektronickou komerci se zdá, že má progresívní cíle.

Mezi projekty, na které se bude APEK v nejbližší době soustředit patří pořádání konferencí o e-businessu, právní vzdělávání obchodníků na internetu, kontrola kvality e-shopů v ČR a samozřejmě propagace elektronického nakupování mezi zákazníky.

Od členství si slibujeme zejména výměnu informací mezi subjekty v oboru a chceme svým členstvím aktivně přispívat k rozvoji elektronické komerce v České republice.

Více informací

Naleznete na stránkách www.APEK.cz