NetDirect s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Společnost NetDirect s.r.o., přední dodavatel e-commerce řešení pro B2B i B2C tržní segment, pokračuje v Operačním programu "Lidské zdroje a zaměstnanost", kterým chce podpořit vzdělávání a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců.

Motivujeme naše zaměstnance k vyšším kvalifikacím

Společnost NetDirect s. r. o. v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost realizuje projekt financovaný z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Cílem je podpoření vzdělanosti a kvalifikace zaměstnanců, což je prospěšné pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy a zároveň pro zvyšování kompetencí zaměstnanců.

Projekt je realizován od roku 2010. Během prvního roku, kdy projekt běžel, má společnost NetDirect celkem 608 absolventů kurzů v oblasti IT dovedností, měkkých dovedností a rozšiřování znalosti anglického jazyka. Do projektu je zapojeno celkem 85 zaměstnanců společnosti.


Více informací k tomuto projektu naleznete na následující webové adrese.

Zúčastněte se výběrového řízení

V rámci projektu bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 2 na dodávku služeb. Zájemci, kteří mají zájem se výběrového řízení zúčastnit, tak mohou učinit za následujících podmínek:

  • datum zahájení výběrového řízení: 1. 3. 2012
  • lhůta pro podání nabídek: 19. 3. 2012 v 10 hodin
  • místo pro podání nabídek: NetDirect s.r.o., k rukám Ing. Dagmar Pavelkové, Pohraniční 504/27, 703 00 Ostrava - Vítkovice
  • přesné informace k výběrovému řízení včetně podrobné Zadávací dokumentace jsou k dispozici na následující internetové adrese