Dozorovým auditem prošel NetDirect opět úspěšně

Společnost NetDirect je profesionálním a důvěryhodným partnerem svých klientů, který důsledně dbá na kvalitu své práce. O tom svědčí certifikáty ISO, jejichž držení firma opět obhájila, když prošla úspěšně dozorovým auditem integrovaného systému řízení.

Organizace, která usiluje o certifikát, si musí svými silami nebo s podporou poradenské firmy vybudovat systém managementu, který popisuje firemní procesy v odpovídající dokumentaci.

Snahou firmy je průběžná a pravidelná aktualizace integrovaného systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2008 (Quality Management Systém) a ČSN EN ISO 14001:2004 (Enviromental Management Systém).

Nové certifikáty ISO 9001 a 14001

Certifikační audit posoudil stupeň dosažení shody s vybranými normami. Po úspěšném auditu obdržela společnost NetDirect od certifikačního orgánu tyto certifikáty:

Certifikát ISO 9001:2008Certifikát ISO 14001:2004
Naše certifikáty

Dobře vybudovaný a certifikovaný systém managementu přináší velké přínosy v řadě oblastí a NetDirect je schopen předložit svým klientům formální doklady – certifikáty o tom, že má řádně zavedený systém.

Osobou, která odpovídá za komunikaci s veřejností a zainteresovanými stranami v oblasti environmentální managementu je finanční ředitelka Ing. Dagmar Pavelková, Ph.D.