Český internet umí pomáhat

NetDirect se zapojil do akce Český internet pomáhá, kterou organizovaly instituce Konto BARIÉRY a Bílý kruh bezpečí. Během desetidenní sbírky se podařilo vybrat 358 083 Kč.

V pondělí 19. března 2012 byla spuštěna internetová stránka internetpomaha.cz, na kterou odkazovali všichni partneři projektu, mezi nimiž byl i NetDirect. Návštěvníci stránek se mohli seznámit s příběhy Hanky, Borise a Bětušky, kterým Konto BARIÉRY pomáhá a zároveň přispět libovolnou finanční částkou na pomoc handicapovaným.

Slavnostní předání peněžních šeků proběhlo 29. 3. 2012 v Praze za přítomnosti všech partnerů a také handicapovaných
Slavnostní předání peněžních šeků proběhlo 29. 3. 2012 v Praze za přítomnosti všech partnerů a také handicapovaných


Tři příběhy vyprávěly o životních kotrmelcích lidí, kteří se v různé životní etapě stali závislí na invalidním vozíku a nyní potřebují pomoc ostatních, aby se mohli začlenit do normálního života. Potřeby pro handicapované jsou totiž velmi nákladné, a proto si je tělesně postižení lidé mnohdy nemohou bez finanční pomoci ostatních dovolit. Díky uživatelům českého internetu, kteří přispěli částkou ve výši 358 083 Kč, může tučná suma putovat na dobrou věc, což se v dnešní uspěchané době opravdu cení.

Za NetDirect jsme velmi rádi, že jsme také mohli přispět na dobrou věc a pomoci tak lidem, kteří to opravdu potřebují.