Pravidelné certifikace

Aktualizovanými certifikacemi se odlišujeme od méně kvalitních výrobců systémových platforem. Certifikace pro nás představují naprostou samozřejmost. Říkáme tím, že jsme dostatečně silní, a to jak personálně, tak i technicky a procesně.


Certifikace Microsoft Gold Certified Partner

Logo Microsoft Gold Certified PartnerV letech 2007 - 2011 jsme získali  prestižní titul Microsoft Gold Certified Partner, který obdržely jen málokteré firmy. Po změnách v partnerském programu, kdy byla tato zlatá certifikace zrušena, se společnost NetDirect s.r.o. stala součástí Microsoft Partner Network a je držitelem kompetencí Gold Web Development, Silver Software Development a Silver Web Development. K udržení kompetencí je nutno splňovat řadu náročných kritérií, využívat nejnovějších technologií a mít ve svých řadách certifikované odborníky. Spolupráce se společností Microsoft pro nás představuje obrovské výhody, které sekundárně přenášíme na naše klienty ve formě kvalitních shopů, webových stránek a odborné servisní podpory.

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců NetDirect s.r.o. s cílem posílení jejich hodnoty pro společnost a zvýšení konkurenceschopnosti firmy.

Některá tato školení byla realizována v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost projekt financovaný z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR na školení zaměstnanců s názvem „Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců NetDirect s.r.o. s cílem posílení jejich hodnoty pro společnost a zvýšení konkurenceschopnosti firmy."


Certifikace ISO 9001

Stejně jako se vyvíjí NetDirect, aktualizuje se průběžně i integrovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 (Quality Management System). Snažíme se o to, aby využití těchto principů nebylo byrokratickou překážkou, ale napomáhalo nám v efektivním řízení, rozvoji a zvýšení transparentnosti procesů. Zde můžete nalézt naši Politiku společnosti.


Členství v IT Clusteru

Logo sdružení IT ClusterPatříme k zakládajícím členům sdružení IT Cluster. IT Cluster sdružuje více než 50 firem a vzdělávacích institucí, včetně například IBM, Hewlett Packard, Vodafone a VŠB-TU Ostrava. Ředitel společnosti NetDirect je místopředsedou této organizace a předsedou je rektor VŠB-TU Ostrava. Sdružení spojuje vzdělávací instituce a podnikatelské subjekty do celku, jehož posláním je zajistit přípravu lidských zdrojů, vytvořit potenciál pro řešení inovačních projektů a zajistit společné aktivity v oblasti marketingu. Na straně druhé existuje zjevná snaha uplatnit na trhu výsledky výzkumu a vývoje cestou spolupráce firem s akademickou sférou. Cílem je aplikovat dosažené výsledky v oblasti vědy a výzkumu a zajistit tak jejich transfer do podoby komerčně orientovaných produktů.Členství v Asociaci pro elektronickou komerci

Logo Asociace pro elektronickou komerciJako výrobce internetových obchodů FastCentrik, ShopCentrik a webů vystavěných na redakčním systému MediaCentrik jsme členem Asociace pro elektronickou komerci. APEK je nezávislá organizace, která podporuje rozvoj elektronického obchodu v České republice. Mezi členy APEKu patří největší české internetové obchody, přední softwarové společnosti a finanční instituce.

 
Náš ISO certifikát

Osoba pověřená za komunikaci v oblasti EMS: Ing. Dagmar Pavelková, Ph.D., dagmar.pavelkova@netdirect.cz

Co dále?

Pokud vás informace zaujaly, můžete zvolit některý z následujících kroků: