Systémová integrace

Systémová integraceSystémová integrace je proces, při kterém se propojují vzájemně nezávislé systémy tak, aby spolu komunikovaly. Typicky se propojují e-shopy s ekonomickými systémy. Naše společnost patří k nejvýznamnějším systémovým integrátorům na českém a slovenském trhu. V oblasti internetových obchodů nemáme na našem trhu konkurenta, který by standardně napojoval na tak široké portfolio ERP systémů.

Systémové integraci se nevyhnete

Internetový obchod, který má vydělávat peníze nelze smysluplně provozovat bez napojení na účetnictví, ekonomický a skladový systém nebo jejich nejvyšší varianty označované pojmem ERP.

Stejně tak může být vhodné napojit na další datové zdroje webové stránky, které můžou například ze CRM systému načítat telefonní seznam nebo v privátních sekcích intranetu manažerům zobrazovat agregované ekonomické přehledy získané z účetního systému.

Přínosy systémové integrace

  • Vyloučení lidského faktoru tam, kde není nezbytný
  • Úspora provozních / mzdových nákladů
  • Zpružnění obchodní činnosti
  • Lepší informovanost vlastních pracovníků
  • Lepší služby poskytované nakupujícím a zvyšování jejich loajality


Pokud je systémová integrace provedena kvalitně, vyměňují si nezávislé systémy zcela automaticky a oběma směry potřebná data. Například objednávka vytvořená prostřednictvím internetového obchodu je neprodleně zapsána do ekonomického systému, aniž by se na tomto procesu musela nějaké osoba podílet. Šetří se mzdové náklady a zabraňuje se vzniku chyb, které by mohly vzniknout omyly nebo únavou personálu.

 

analýzyimplementace   integracemarketingservis 24/7
Analýzy e-shopů B2C, B2B a webových stránekTvorba a implementace e-shopů B2C, B2B a www stránekSystémová integrace internetových obchodů a www stránek s dalšími systémyInternetový marketing pro e-shopy a webyServis internetových obchodů a webových řešení

Celá obchodní činnost se zpružní. Obchodníci ve svém ekonomickém systému ihned vidí všechny nové objednávky i zákazníky. Produkty i cenotvorbu spravují pouze na jediném místě - v ekonomickém systému a nemusí se učit obsluze administrace e-shopu.

Nakupující, zejména v internetových obchodech typu B2B mohou vidět část personifikovaných dat, které se týkají přímo jich a jsou získávány z informačního systému. Klient si tak může zobrazit seznamy vydaných dokladů, stavy zakázek, online skladové dostupnosti apod. Záleží pouze na úrovni práv, kterými na e-shopu disponuje.

Rizika systémové integrace

Systémová integrace je jedním z nejnáročnějších oborů v oblasti tvorby software. Stačí si uvědomit, že jsou napojovány heterogenní systémy, které primárně nebyly určeny k tomu, aby spolu komunikovaly. Integrace z nich má vytvořit homogenní, harmonický celek, který „sroste“ a na pozadí si bude vyměňovat za jakýchkoliv okolností správné informace.

Systémová integrace zároveň představuje tři obrovská rizika. První pramení z nutnosti výměny správných a přesných dat. Představte si e-shop se stovkami objednávek denně a stav, kdy zjistíte, že jste některé ze skupin zákazníků určitou dobu prodávali se špatnou cenou. Kdo vám zaplatí škody?

Dalším rizikem jsou hackerské útoky. Pokud má například eshop vstupovat přes definované rozhraní do vašeho účetnictví, skladové evidence, logistického modulu nebo CRM, musíte mu „otevřít brány“ do firmy a tyto brány důkladně zabezpečit. Co když ovšem těmito branami bude vstupovat hacker, poškozovat nebo vynášet informace? Jste si jisti, že u vašeho dodavatele pracují certifikovaní odborníci, kteří taková rizika dokážou maximálně eliminovat?

Třetím rizikem může být samotný dodavatel. Musíte se spoléhat na serióznost jeho personálu. Musíte věřit, že jeho lidé nebudou konkurenci vynášet vaše data. Je váš dodavatel ochoten přijmout smluvní garance?

Jak vybrat dodavatele systémové integrace

Seznam ERP a ekonomických systémů, které umíme napojit na e-shopy. Jejich množina se neustále rozšiřuje.
Seznam ERP a ekonomických systémů, které umíme napojit na eshopy. Jejich množina se neustále rozšiřuje.

Co dále?

Pokud vás informace zaujaly, můžete zvolit některý z následujících kroků: