Analýzy

Analýzy řešení internetových obchodů B2C, B2B a webových stránekPokud jste již někdy realizovali například tvorbu e-shopu nebo rozsáhlejších www stránek bez důkladné analýzy, možná jste zaznamenali prodlužování termínů a navyšování rozpočtů prostřednictvím víceprací, které vám dodavatel fakturoval, protože argumentoval tím, že některé záležitosti nebyly v zadání nebo, že jste se původně dohodli jinak. Analýzy a z nich vyplývající technické specifikace proto vnímáme jako základní pilíř tvorby úspěšných internetových obchodů a webů.

Analýza chrání dodavatele i zákazníka

Do „divokých“ implementací našich systémů, ať se jedná o internetové obchody ShopCentrik nebo webové stránky vystavěné na redakčním systému MediaCentrik, se bez nich zásadně nepouštíme. Kvalitně provedené analýzy totiž chrání nejen nás dodavatele software, ale zejména naše zákazníky, protože díky písemně zpracované specifikaci vědí, co kupují, jak se jejich budoucí aplikace bude chovat, jak si bude vyměňovat data s ostatními podnikovými systémy, kolik přesně bude stát a za jak dlouho bude hotova.

Jak probíhají analýzy a co je jejich výstupem

Úspěšné řešení vnímáme jako vyváženou kombinaci špičkových technologií, marketingového a obchodního přístupu, proto je při analýzách vhodná účast kompetentních osob za IT, obchod, marketing a logistiku ze strany zákazníka. Každý z těchto specialistů totiž mívá své vlastní cíle a názory na budoucí řešení. Tyto cíle a zájmy je nutné sjednotit, najít mezi nimi možné kompromisy a skloubit je s našimi zkušenostmi z tvorby e-shopů, webůsystémové integrace. Výsledkem pak je společná definice cílů jak po technické, tak marketingové a obchodní stránce. Teprve definice cílů je nezbytným předpokladem pro kvalitní analýzu.

 

analýzyimplementace   integracemarketingservis 24/7
Analýzy e-shopů B2C, B2B a webových stránekTvorba a implementace e-shopů B2C, B2B a www stránekSystémová integrace internetových obchodů a ekonomických systémůInternetový marketing pro e-shopy a webyServis internetových obchodů a webových řešení

Velký důraz je dnes s ohledem na potřebu snižování provozních režií a zpružnění činností kladen na systémovou integraci navrhovaných řešení (e shop, web) s podnikovými systémy (ekonomický systém, skladová evidence, logistika, ERP, CRM, napojení na dodavatele apod.) a bezpečnou výměnu dat mezi těmito systémy.

Analýza přímo u klienta obvykle trvá jeden až dva dny, kdy postupujeme podle našich nejlepších praktik, tedy v souladu se zavedenými postupy a metodikami. Následně se získané poznatky zpracovávají a obvykle do dvou až tří týdnů je analýza zpracována ve formě dokumentu s názvem Technické specifikace. V průběhu tvorby specifikace může být zákazník ještě dotazován požadavky na upřesnění nebo je mu předkládáno několik řešení jednotlivých problémů, aby se ze svého pohledu vyjádřil k nejoptimálnější variantě. Pokud je potřeba, realizují se další upřesňující schůzky, které však již cenu sjednané analýzy nijak neovlivňují.

Výsledkem je tedy technická specifikace, která se po schválení klientem stává nedílnou přílohou implementační smlouvy. V technické specifikaci je běžnou řečí specifikována budoucí funkčnost poskládaná z existujících modulů systému, přizpůsobení modulů na míru a eventuálních dodatečných vývojů. Rovněž je zde kalkulována pracnost, ze které vychází harmonogram realizace a závazná cena budoucího řešení.

Důležitá je mapa zodpovědností na obou stranách

Je velmi důležité, aby klient určil zodpovědné osoby za svou stranu a jejich kompetence pro jednotlivé oblasti (obchod, marketing, logistika, IT) a tyto informace nám předal v písemné formě. Samozřejmě zde nevadí, pokud za některé oblasti hovoří pouze jedna osoba. Smyslem je znát mapu zodpovědností a mít možnost komunikovat s kompetentními osobami a vědět, že rozhodnutí nebo názor těchto osob má skutečnou váhu.

Neefektivní pro obě strany jsou situace, kdy se na analýze podílejí různí pracovníci přicházející s rozporuplnými požadavky, a dodavatel neví, které z názorů jsou určující. Podobně složitá situace nastává v okamžiku, kdy se část pracovníků poctivě účastní analýzy i připomínkového řízení a teprve na konci se objeví osoba se skutečnými kompetencemi v extrémním případě s jinými názory.

Co dále?

Pokud vás informace zaujaly, můžete zvolit některý z následujících kroků: